Llestri dweud na fydd yn cloddio Antarctica ond awgrymu 'ddatblygiad heddychlon o adnoddau'

Ceisiodd Tsieina i chwalu'r pryderon am ei uchelgeisiau yn Antarctica llawn mwynau ar ddydd Llun, gyda swyddog yn dweud gan Beijing unrhyw gynlluniau i ddechrau cloddio yn y cyfandir enfawr.

Llestri gweithgareddau ehangu 's mewn rhanbarthau pegynol yn ganolbwynt fel Beijing yn cynnal y cyfarfod blynyddol y Cytundeb Antarctig am y tro cyntaf.

Mae rhai 400 o gynrychiolwyr o 42 o wledydd a 10 o gyrff rhyngwladol yn mynychu'r fforwm, a gychwynnodd Llun a gorffen 1 Mehefin.

'Mae yna fwlch rhwng y nod o ddatblygiad heddychlon o adnoddau'r Antarctica a'n dealltwriaeth o Antarctica,' dywedodd Lin Shanqing, dirprwy bennaeth y Wladwriaeth Oceanic Gweinyddiaeth, gohebwyr ar y llinell ochr y fforwm.

Nid oedd lin ateb cwestiwn ar yr hyn oedd yn ei olygu gan ddatblygiad adnoddau heddychlon, ond pwysleisiodd fod 'yn canolbwyntio ar hybu ein dealltwriaeth o'r Antarctig ac i warchod yr amgylchedd Antarctig yn well.' Tsieina teithiau Antarctig

'Yn ôl fy gwybodaeth, Tsieina wedi gwneud unrhyw gynlluniau ar gyfer gweithgarwch cloddio yn Antarctica,' ychwanegodd Lin.

Mae arbenigwyr wedi mynegi pryderon bod Tsieina porthladdoedd nod tymor hir o dynnu adnoddau o'r cyfandir, sy'n gwahardd y Cytundeb yr Antarctig ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, mae protocol y cytundeb yn gwahardd gweithgarwch tynnu deunydd crai o'r cyfandir yn dod i adolygiad yn 2048.

'2048 yn ymddangos fel yn bell i ffwrdd, ond ... cafwyd pryderon a godwyd bod Beijing yn mynd ar drywydd y tymor hir' gwrychoedd 'strategaeth rhag ofn y cyfandir yn cael ei daflu yn agored i roi adnoddau datblygu, gan gynnwys mwyngloddio ac olew a nwy drilio, yn y dyfodol , 'Marc Lanteigne, darlithydd ar bolisi tramor Tseiniaidd ym Mhrifysgol Massey, dywedodd AFP.

'Fodd bynnag, ar hyn o bryd Tsieina yn cymryd gofal mawr i bwysleisio agweddau gwyddonol ei pholisïau pegynol, hyrwyddo cydweithredu â llywodraethau eraill, a chwalu pryderon ei fod yn bŵer adolygiadol yn Antarctica,' meddai Lanteigne.

Gwahanol wledydd yn cynnal canolfannau yn Antarctica, gofod a rennir ar gyfer ymchwil wyddonol o dan y cytundeb rhyngwladol 1959, a ymunodd Tsieina yn 1983.

Ar hyn o bryd mae gan Tsieina pedair gorsaf ymchwil ar y cyfandir ac un rhan o bump yn cael ei gynllunio ar gyfer 2019, a fyddai'n rhoi Tsieina ar lefel â'r Unol Daleithiau yn nifer o ganolfannau.

'Mae cynnal y cyfarfod yn Beijing yn gyfle i Tsieina i gaffael derbyn rhyngwladol o'u (sydd newydd) lle amlwg mewn materion Antarctig,' meddai Anne-Marie Brady, arbenigwr mewn gwleidyddiaeth Tseiniaidd a polar ym Mhrifysgol Caergaint, Seland Newydd.

Efallai na fydd Tsieina yn ceisio unrhyw newidiadau i gyfraith Antarctig presennol yn y dyfodol agos, dywedodd Brady AFP.

Ond nododd eu bod wedi bod yn 'amharod i ehangu mesurau cadwraeth, fel y dangosir gan eu gwrthwynebiad i gynigion ar gyfer ardaloedd gwarchodedig morol yn y Cefnfor y De.'


amser Post: Mai-23-2017
WhatsApp Online Chat !